TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Posts Tagged ‘lage e-bøker

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

leave a comment »

Du finner utfyllende veiledninger for publisering, formatering, salg og mer på Kindle Direct Publishing.

Se også: Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering

Du kan laste opp bokmanuset ditt i flere formater, blant annet ePub, HTML, Word og PDF. Kindle anbefaler at du bruker DOC/DOCX eller HTML. Se Types of Format.

Jeg brukte en DOC-fil til å teste opplasting og publisering. Når du bruker DOC(X)-format, må hele bokteksten være samlet i én enkelt fil.

Her er noen tips når du klargjør teksten i Word på PC (les mer i Simplified Formatting Guide):

Unngå komplekse formateringer fordi de ikke konverteres riktig hos Kindle. Sidetall, skriftstørrelser og marger ignoreres. Innrykk, midtstilling, fet og kursiv tekst og overskriftsstiler konverteres riktig i Kindle-boken. Kulepunkter, topptekster og bunntekster kan ikke brukes.

Ikke bruk TAB-tasten til å rykke inn avsnitt. Kindle konverterer tabulatortegn til ett enkelt mellomrom. Bruk i stedet avsnittsfunksjonen (høyreklikk og velg Avsnitt) til å rykke inn den første linjen i avsnitt. Rykk inn med for eksempel 0,75 cm, og angi avstand mellom avsnitt.

Sett inn sideskift etter hvert kapittel for å gjøre boken lettere å lese. Bruk sideskiftfunksjonen (CTRL+ENTER) til å sette inn harde sideskift.

Eventuelle bilder (JPEG-format) i boken setter du inn midtstilt i Word via Sett inn-menyen, ikke ved å kopiere eller lime inn fra et annet program.

Sidetall har ingen hensikt i en e-bok. Det kommer av at tekststørrelsen kan skaleres opp eller ned, og antallet sider i boken endres dermed. Du bør imidlertid ha en innholdsfortegnelse som gjør det lett for leseren å navigere i boken. Bruk Words innebygde funksjon for generering av innholdsfortegnelse. Se veiledningen på Microsoft Kundestøtte hvis du trenger instruksjoner.

Kindle bruker uttrykket Front Matter om tittelside, copyrightside, dedikasjon og forord. Du bør i det minste ha en tittelside, der du midtstiller tittelen og forfatternavnet:

Boktittel
av forfatter
<skriv evt. en kort beskrivelse av boken>
<sett inn sideskift>

Hvis du skriver veldig korte tekster, kan det være en god idé å sette inn noe av dette bakerst i boken, slik at leserne får med så mye som mulig av selve bokteksten når de laster ned en smakebit av boken. Når de ber om en gratis prøve, lastes de første 10 prosentene av teksten ned. Hvis teksten er kort og du har masse innledende tekst før handlingen starter, risikerer du at leseren ikke får med noe av selve innholdet.

Når du leser en Kindle-bok, kan du velge å gå til omslaget, begynnelsen av teksten og innholdsfortegnelsen fra hvor som helst i boken. Du må sette inn bokmerker for begynnelse og innholdsfortegnelse i Word-filen. Se avsnittet Guide Items i Simplified Formatting Guide.

Kindle bruker sin egen skrifttype for brødteksten. Du kan imidlertid også spesifisere andre skrifttyper. Jeg formaterte for eksempel en del av teksten med Courier, og den vises som den skal.

Kindle anbefaler at størrelsen på forsidebildet er 2500 x 1562 piksler. Les mer på Creating a Catalog/Cover Image. Bildet må være i JPEG- eller TIFF-format. I nettbutikken vises et miniatyrbilde av boken. Sjekk derfor at tittelen er lesbar i liten størrelse, et par centimeter i bredden.

Typografireglene er litt forskjellige for norske og for eksempel amerikanske tekster:

Tankestrek
Norge: Kort (n-dash): – (ALT+0150), mellomrom både foran og bak.
USA: Lang (m-dash): — (ALT+0151), ikke mellomrom, verken foran eller bak.

Dialoger
Norge: Tankestrek/replikkstrek (– med ett mellomrom etter) eller vanlige rette anførselstegn (” “). Vinkeltegn (« », ALT+0171 og 0187) er vanligst i trykte bøker.
USA: Buede anførselstegn (“ ”, ALT+0147 og 0148), såkalte “smart quotes”, men rette anførselstegn brukes svært ofte i digitale medier.

Avsnitt
Norge: Første linje i hovedavsnitt rykkes ikke inn.
USA: Alle avsnitt rykkes inn.

Så er det bare å laste opp manuset til Kindle Store. Det gjør du fra Amazon-kontoen din på Kindle Direct Publishing. Se Getting Started – How to Publish hvis du trenger hjelp.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering (dette innlegget)

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering

leave a comment »

Jeg har rødmende lagt ut en 1500 ord lang e-bok i Amazons Kindle Store for å teste publiseringsprosessen deres på vegne av meg selv og forhåpentligvis noen andre. “Boken” handler om en fyr som vil skrive korte – veldig korte – og sære tekster og melder seg på et skrivekurs. Han har sans for fortellinger av denne typen:

Slight delay
He went out to buy a bottle of milk. Three years later he returned. “I’m home, baby,” he said and put the bottle on the table.

Herregud.

Det tok under 12 timer fra jeg bekreftet publiseringen til e-boken var synlig i Kindle Store.

Jeg oppga minimumsprisen USD 0,99 som utsalgspris, men det ser ut som om denne prisen bare vises for brukere i USA, mens jeg i Norge må betale USD 3,44 for boken. Amazon-brukere i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia samt Storbritannia ser riktig pris, henholdsvis 0,89 euro og 0,77 britiske pund.

Prosessen for å publisere e-bøker i Kindle Store er svært brukervennlig og godt dokumentert. Hovedsiden for publisering er Kindle Direct Publishing, der du finner detaljerte veiledninger, ikke bare for publisering, men også for formatering. De har i tillegg et brukerforum med aktive brukere som er flinke til å svare på hverandres spørsmål.

Kindle Store støtter foreløpig ikke norsk. Blant språkene som støttes, er engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og italiensk.

Du må registrere en Amazon-konto hvis du ikke allerede har en. Det er den samme kontoen du bruker når du handler på Amazon, men du må fylle ut noen ekstra bankopplysninger for royaltyutbetaling.

Hvis du ikke har amerikansk eller britisk bankkonto, blir royalty fra Amazon.com og Amazon.co.uk utbetalt ved hjelp av sjekk når kontosaldoen viser 100 USD, euro eller britiske pund. Det er tungvint og gammeldags med sjekk, men det er rimeligere enn bankoverføring. Amazon/Kindle støtter ikke betaling via PayPal og lignende betalingstjenester, dessverre.

Spør om nødvendig banken din om de har mulighet for å opprette en amerikansk eller britisk bankkonto for deg.

Royalty fra Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es og Amazon.it overføres elektronisk til bankkontoen du har oppgitt i kontoopplysningene, når saldoen har nådd 10 euro.

Se Sales and Royalties FAQ.

Kindle Store bruker en prissammenligningsmekanisme for å sikre at de ikke tar høyere pris enn konkurrentene. Hvis du selger boken din til en lavere pris – eller kanskje kostnadsfritt for å promotere den – på et annet nettsted, blir prisen også satt ned i Kindle Store. Dermed kan du oppleve at bokprisen er lavere enn listeprisen du har satt.

Du kan endre opplysninger som pris, bokbeskrivelse og tekst etter at du har publisert boken. Før du publiserer den, har du også mulighet til å forhåndsvise teksten.

I motsetning til for eksempel Bokskya krever ikke Kindle Store ISBN-nummer. Hvis du likevel velger å bruke ISBN, må du ha et separat nummer for Kindle-utgaven av boken. ISBN-kontoret krever eget ISBN-nummer for hvert bokformat, for eksempel for trykt utgave, PDF og EPUB. Se Fra manus til e-bok: ISBN-nummer.

Du må betale skatt av royalty i USA. Standardsatsen er 30 prosent. Norge har imidlertid i likhet med mange andre land en skatteavtale med USA som gjør at du kan redusere denne satsen til null. Du trenger da et amerikansk TIN-nummer (Tax Identification Number – skattenummer), for eksempel et EIN-nummer (Employer Identification Number – arbeidsgiver-ID som brukes både for enkeltpersoner og bedrifter).

Oppdatering 2016: Det er kommet nye regler, og du trenger ikke lenger et amerikansk skattenummer. Prosessen er forenklet med et online-skjema (Tax Interview) som du fyller ut. Som norsk statsborger oppgir du fødselsnummeret ditt som “income tax identification number”. Følg Tax Information-lenken nedenfor.

EIN-nummer kan du få telefonisk eller per faks eller brevpost. Fyll ut Form SS-4, Application for Employer Identification Number, med de opplysningene som kreves for utenlandske personer/bedrifter.

Når du har fått EIN-nummer, fyller du ut Form W-8BEN og sender det til Amazon. Skjemaet er gyldig i tre år.

Du finner utfyllende instruksjoner på Tax Information for Non-US Publishers, men her er snarveier til de to skjemaene:

Form SS-4, Application for Employer Identification Number
Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
Eksempler på utfylt SS-4-skjema og W-8BEN-skjema

Se også Non-US Payees of Royalties (FAQ).

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering (dette innlegget)
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal

leave a comment »

 
UTDATERT. DET ER KOMMET BEDRE LØSNINGER SIDEN DETTE INNLEGGET BLE SKREVET.

 
Når du skal selge e-bøker fra ditt eget nettsted, trenger du en pålitelig betalingstjeneste og en nedlastingstjeneste som sørger for at kjøperne kan laste ned en bok straks betalingen er godkjent.

PayPals Kjøp nå-knapp

PayPal er en lettvint og velkjent betalingstjeneste. Kjøperne bare klikker på PayPals Kjøp nå-knapp på siden din og betaler direkte fra sin egen PayPal-konto eller med kredittkort. Deretter blir de automatisk omdirigert til en side der de kan laste ned boken. Du slipper å sende en manuell e-postmelding med nedlastingsinformasjon hver gang noen kjøper en bok.

Det stilles visse sikkerhetskrav til en slik nedlastingsside. Lenken på siden skal bare være tilgjengelig for dem som faktisk kjøper e-boken, og lenken bør bare være tilgjengelig i en begrenset periode, for eksempel 24 timer, eller kjøperen bør bare kunne laste ned boken et visst antall ganger. På en vanlig nettside har du ikke denne muligheten. Du trenger en nedlastingstjeneste. Jeg vurderte flere løsninger, men landet på Linklok PayPal.

Mange lignende – og mer avanserte – tjenester krever at man tegner månedsabonnement, og det blir fort dyrt i lengden for oss som driver smått. Linklok PayPal er ikke en abonnementstjeneste, men et engangskjøp. Den koster ca. 30 dollar, og du trenger ikke å laste ned noe program. Du får i stedet PHP-skript som du må tilpasse og laste opp til serveren hos din Internett-leverandør. Det finnes en grundig veiledning som du kan laste ned fra Linklok PayPal.

Obs! Serveren der du installerer skriptene, må støtte PHP. Sjekk med din Internett-leverandør. Jeg måtte flytte domenet mitt fra Windows- til Linux-plattform for å få støtte for PHP.

Du kan kjøre phpinfo() for å sjekke om serveren støtter PHP-skript. Skriv følgende skript i Notisblokk:


Lagre skriptfilen som phpinfo.php, og last den opp til serverens rotkatalog (“www”, “public_html” e.l.). Kjør skriptet i nettleseren ved å skrive ditt_domene/phpinfo.php på adresselinjen. Hvis nettleseren prøver å laste ned filen til harddisken eller bare viser selve skriptteksten ovenfor, støtter ikke serveren PHP-skript. Hvis PHP-skript støttes, får du frem informasjon om PHP og serveren i nettleseren, noe i likhet med dette:

php

Slett phpinfo-filen fra serveren etterpå, så ingen andre får tilgang til den.

Når kjøperen klikker på Kjøp nå-knappen, sjekker Linklok betalingen, kontrollerer at riktig beløp er betalt og genererer en sikker lenke. Deretter omdirigeres kjøperen til nedlastingssiden. Linklok sender også lenken i en e-postmelding til kjøperen. Lenken avslører ikke hvor på serveren bokfilen er lagret, og den utløper etter en angitt tid.

I PayPal er det ikke så lett å teste at kjøpsprosedyren funker, og at kjøperen blir omdirigert til nedlastingssiden. Hvis du har en annen PayPal-konto, kan du prøve å kjøpe fra den, eller du kan betale med kredittkort eller be en venn prøvekjøpe boken.

Linklok-veiledningen forklarer alt detaljert, blant annet hvordan du oppretter Kjøp nå-knappen i PayPal, og hvordan du tilpasser skriptene. Du vil kanskje bruke norsk tekst på nedlastingssiden og i e-postmeldingen til kunden. Her er et par ting å være oppmerksom på når du oppretter Kjøp nå-knappen:

Du kan bruke ditt eget knappebilde, men da må bildet være lagret på en sikker server (https), ellers risikerer du at kunden får en irriterende melding om usikre elementer på siden.

Når knappen er laget, ser du knappekoden i en egen boks. Kopier koden under Nettsted hvis du skal sette inn knappen på en vanlig HTML-side. Hvis du skal sette inn Kjøp nå-knappen i en WordPress.com-blogg, må du kopiere koden under E-post. Du finner detaljerte instruksjoner på WordPress.com.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal (dette innlegget)
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Fra manus til e-bok: Lage e-bokomslag i Word

leave a comment »

 
Nyere innlegg: Lage bokomslag i Word

The Book Cover Archive er en sann inspirasjonskilde for alle som vil lage bokomslag. Arkivet inneholder godt og vel 1000 omslag, men de er på et grafisk nivå jeg ikke behersker. Mine e-omslag er derfor veldig enkle. Vanligvis lager jeg dem i Photoshop, men nå har jeg utforsket forsidefunksjonen i Word fordi jeg skal lagre komplette e-bøker i PDF-format direkte fra Word.

Word 10 har et rimelig godt utvalg av DTP-verktøy. Utforsk spesielt funksjonene og effektene under Bilde og FigurerSett inn-menyen (-båndet). Hvilke valgmuligheter du har, avhenger av om du setter inn et bilde, en figur eller tekst.

Word har også flere ferdiglagde forsider. Du finner dem under ForsideSett inn-menyen. Bruk dem som de er, eller som utgangspunkt for dine egne omslag som du kan lagre sammen med Words forsider.

Forsider i Word
Ferdiglagde forsider i Word

La oss lage et rødt omslag med en hvit etikett midt på siden og lagre det som en forsidemal:

1. Trykk på Ctrl+N for å opprette et nytt dokument.

2. Velg Sett inn-menyen.

3. Velg Figurer, klikk på rektangelfiguren og tegn et rektangel som dekker hele siden.

Tegn rektangel

4. Fargelegg rektanglet med rødt. Det gjør du ved å la rektanglet være merket (du ser Tegneverktøy over Format-menyen), klikke på Figurfyll og velge rødt.

Fargelegg rektangel rødt

5. Nå skal du lage den hvite etiketten i form av en tekstboks. Klikk på Tekstboks (fortsatt på Sett inn-menyen), klikk på Tegn tekstboks og tegn en passe stor boks som du gjør hvit.

Tegn tekstboks

6. Skriv en tittel i tekstboksen, for eksempel “Notatbok”. Pass på at boksen er merket slik at du ser markøren der du kan skrive inn teksten. Skriv teksten, merk den, høyreklikk, velg skrifttype og -størrelse og midtstill teksten.

Skriv tittel i tekstboks

La teksten fortsatt være merket, klikk på Juster tekst oppe på båndet og velg I midten.

Midtstill tekst i tekstboks

Tips! Du kan flytte et rektangel, en tekstboks osv. bakover eller fremover. Merk det du vil flytte, høyreklikk og velg for eksempel Plasser lengst frem eller Plasser lengst bak.

7. Så er det på tide å lagre forsiden som en mal. Det gjør du fra Sett inn-menyen. Trykk først på Ctrl+A for å merke alt innholdet på siden. Deretter klikker du på Forside og velger Lagre merket område i galleri for forsider. Dialogboksen Opprett ny byggeblokk åpnes. Fyll den ut som vist nedenfor. Jeg lagret forsiden sammen med de andre forsidene mine i kategorien “Notebooks”.

Lagre forside som mal

8. Når du nå klikker på Forside igjen og blar nedover, ser du den nye forsiden din. Klikk for å velge den.

Vis ny forside
Blomsteromslag
Omslag med blomsterbilde fra Office.com

Office.com finner du massevis av bilder du kan bruke på forsidene dine. Last dem ned, velg dem under Figurfyll > Bilde og tilpass dem slik at de passer på forsiden.

Se også:
Fra Word til PDF til Flash-magasin
Cover Design Studio: Layout- og designveiledninger
Font Squirrel: Gratis fonter

Verktøy for å lage e-omslag til bøker, CD-er, magasiner, esker m.m:
BoxedArt
Cover Action Pro (krever Photoshop)
eCover 3D

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word (dette innlegget)
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Fra manus til e-bok: PDF med pdfFactory

leave a comment »

Person søker forfatter
Person søker forfatter (PDF). Notatbokomslaget har jeg laget i Word.

Dette er PDF-versjonen av manusutkastet “Person søker forfatter” som jeg bruker i denne serien med blogginnlegg. Det er en liten fortelling om mitt møte med en fiktiv karakter. Han kom til meg og sa “skriv meg”. “Nei”, sa jeg, men jeg innledet et forhold til ham for å utforske forfatterrollen.

Dokumentet er lagret i PDF-format med pdfFactory fra FinePrint Software. Dette enkle programmet koster ca. 50 dollar og har noen viktige sikkerhetsfunksjoner, blant annet for å hindre kopiering og utskrift. Jeg har sperret for utskrift og kopiering av tekst, men selve filen kan fortsatt kopieres.

Storebroren pdfFactory Pro koster ca. 100 dollar. Den har flere sikkerhetsfunksjoner, i tillegg til en bokmerkefunksjon som gjør det mulig å lage en innholdsfortegnelse med lenker til de aktuelle kapitlene.

pdfFactory installeres som en skriverdriver. Når du har installert den, klikker du på “Skriv ut” og velger pdfFactory som skriver.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory (dette innlegget)
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

23.11.2011 at 18:59

Fra manus til e-bok: Lage EPUB-bøker

leave a comment »

Fra Word til EPUB med Calibre.

Det finnes mange firmaer som påtar seg å lage EPUB-bøker, men du kan enkelt gjøre det selv. Jeg valgte Calibre og Adobe Digital Editions for å lage en EPUB-bok og lese den. Dette er populære programmer som du kan laste ned gratis, men doner gjerne noen kroner til Calibre for jobben de gjør.

Calibre kan konvertere mellom mange forskjellige formater, blant annet fra Word til EPUB. Det har også et innebygd redigeringsprogram for e-bøker i formatene EPUB og AZW3 (Kindle), der du i tillegg kan sjekke bøkene for feil.

Adobe Digital Editions er en e-bokleser. Hvis du ikke allerede har en Adobe-ID, må du registrere en når du laster ned Adobe Digital Editions. Det går kjapt.

Klargjør teksten i Word:

Gjør det enkelt og ufancy. E-boklesere bruker sine egne standardformater, og komplekse formateringer i Word blir ikke konvertert riktig. Sidetall ignoreres, det samme gjør topp- og bunntekster. Fet og kursiv tekst kan brukes. Velg en vanlig brukt skrifttype.

Noen tips:

Sett inn en innholdsfortegnelse for å gjøre det enkelt for brukeren å navigere i boken. Du kan bruke Words innebygde funksjon til å generere innholdsfortegnelsen. Se veiledningen på Microsofts Kundestøtte hvis du trenger instruksjoner. Sidetallene forsvinner under konverteringen til EPUB, og det blir satt inn lenker fra innholdsfortegnelsen til de respektive kapitlene.

Sett inn sideskift etter hvert kapittel for å gjøre det lettere å lese boken. Bruk CTRL+ENTER til å sette inn et hardt sideskift.

Ikke bruk TAB-tasten til å rykke inn avsnitt. Bruk i stedet avsnittsfunksjonen (høyreklikk og velg Avsnitt) til å rykke inn den første linjen i avsnitt, for eksempel med 0,75 cm. Da er du trygg på at innrykkene blir slik du vil, uansett hvilket konverteringsprogram du velger.

Sett inn bilder via Sett inn-menyen, ikke ved å kopiere og lime inn fra et annet program.

Les formateringstipsene for Kindle hvis du skal publisere bøker i Kindle Store.

Konverter boken i Calibre:

Dette er hovedskjermbildet i Calibre:

calibre_main

1. Start med å velge Innstillinger helt til høyre på menylinjen. Klikk på Valg for utdata i dialogboksen som åpnes. I den neste dialogboksen velger du EPUB Utdata og krysser av for Behold omslags- og aspektområdet. Hvis du ikke gjør dette, vil ikke omslagsbildet skaleres proporsjonalt, men vises forvrengt i e-boklesere. Mer om det litt senere. Klikk på Apply-knappen.

calibre_output_setting

2. Hent boken ved å klikke på Legg til bøker på menylinjen og velge boken. Den blir lagt til i boklisten i Calibre.

3. Merk boken i listen, og klikk på Konverter bøker. I konverteringsdialogboksen fyller du ut nødvendige opplysninger om forfatter, forlegger og tagger (nøkkelord som brukerne søker etter) og velger et omslagsbilde. Klikk på OK når du er ferdig. Slik ser min dialogboks ut:

calibre_convert

Du kommer tilbake til hovedskjermbildet og ser boken til høyre.

calibre_converted

4. Klikk på EPUB under boken for å vise den i Calibres e-bokleser. Hvis du ikke endrer innstillingene som forklart ovenfor, vil omslagsbildet se forvrengt ut:

calibre_read_distorted

Slik skal det se ut:

calibre_read_not_distorted

5. Til slutt lagrer du EPUB-boken. Klikk på pilen ved siden av Lagre til disk på menylinjen, og velg et lagringsalternativ, for eksempel Lagre kun EPUB format til disken.

Hvis du er kjent med CSS og HTML, kan du redigere e-boken under Rediger bok. Her kan du også sjekke om det finnes konverteringsfeil.

Det er alt. Slik ser forordsiden min ut i Adobe Digital Editions:

adobe_dig_ed_preface

Last ned e-boken hvis du vil:

Person søker forfatter
Person søker forfatter (EPUB)

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker (dette innlegget)
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

23.11.2011 at 17:02

Fra manus til e-bok: Skrivekurs

leave a comment »

Jeg har fullført skrivekurset Fra F til fortelling på litteraturskolen Eratu. Det gikk fra K til kloss til fortelling i løpet av én uke. I skrivende stund er jeg begeistret deltaker på nettkurset Gode fortellinger 1.

Her er min aller første tekst – jeg valgte bokstaven K og tre ord på K og satte det hele sammen til en liten fortelling (den komplette fortellingen har jeg limt inn nederst i innlegget):

“Hun hadde akkurat fått på plass den ene kortveggen på huset hun holdt på å bygge i hagen, da han plutselig kom kjørende altfor fort gjennom porten og braste rett inn i veggen. Den raste sammen. ‘Se deg for, din dust’, skrek hun. ‘Sorry’, sa han nede fra bakken, reiste seg og samlet sammen legoklossene fra den sammenraste veggkonstruksjonen. Så plukket han opp sykkelen. Det ene støttehjulet var skjevt.”

En slik systematisk oppbygging av en fortelling var nytt for meg. Hva med inspirasjon, er ikke det noe forfattere går rundt og venter på? Samspillet mellom plan og inspirasjon, bevisst tanke og intuisjon, skaper de beste tekstene, ble vi forklart på kurset. Jeg tenkte på karakteren jeg skrev om i blogginnlegget Person søker forfatter. Han bare dukket opp i hodet mitt og sa “skriv meg”. Han virket ferdigtegnet, med bart og alt. Hvor kom han fra?

Tilbakemeldingen kurslederen ga om legoklossene, var oppløftende og gjorde at jeg begynte å se teksten på en ny måte. Han fortalte at jeg beskrev to mennesker i konflikt med hverandre. Den ene bygger opp, den andre river ned. Det hadde jeg ikke engang tenkt på, jeg bare skrev. Fortellingen kunne gå videre i flere retninger, sa han. Han-personen kunne for eksempel hjelpe hun-personen med å bygge opp igjen. Eller kanskje de syklet videre sammen.

Senere, da den endelige fortellingen var ferdig, var dommen at leseren raskt får en forståelse for hvem personene er, og hvem de er for hverandre. Wow. Så langt hadde ikke jeg tenkt.

Min hensikt med disse skrivekursene er å lære hvordan fortellinger bygges opp, og jeg har fått bekreftet at lange fortellinger ikke er noe for meg. Kjedsomheten får temmelig fort overtaket. Det er skriveprosessen som fascinerer meg, spesielt hvordan karakterer og fortellinger blir til. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan romankarakterer oppstår, og hvordan skriveprosessen arter seg. “De bare kom”, sier noen forfattere om karakterene sine. “Skriv meg”, sa herren til meg i Person søker forfatter. “Jeg skriver ikke”, svarte jeg og ba ham vennligst prøve lykken et annet sted. Han forsvant ikke, og jeg har senere utforsket historien hans – han heter Max – og prøvd hvordan det er å være forfatter. Resultatet er PDF-boken Person søker forfatter – møte med en fiktiv karakter, som jeg bruker som manus i disse blogginnleggene. I innledningen skriver jeg:

“Forfattere har makt over liv og død og skjebner på 380 sider. Eller har de det? Når begynner karakterene å leve sitt eget liv og styre historien? Hvordan går det hvis man prøver å forandre biografien eller bakgrunnen deres? Og hvor kommer de fra? Forfattere snakker om karakterene sine som om disse var levende personer. […] Hender det, lurer jeg på, at hovedpersonen i en bok føler seg hevet over forfatteren, at forfatteren bare er en slags transkribent?”

I Hans Olav Brenners bok Om å skrive, der han intervjuer kjente forfattere om skriveprosessen, sier Lars Saabye Christensen:

“Forfattere snakker om sine karakterer som om de hadde vandret ut av boken og ned Bygdøy Allé. Noen sier at en karakter begynner å leve sitt eget liv, ok, det kan jeg gå med på, men på hvilken måte? Det er jo ikke sånn at karakteren begynner å bestemme. Det er forfatteren som bestemmer. Det er forfatteren som lever sitt eget liv.”

Jeg vet sannelig ikke. Min hovedperson Max ble sur da jeg beskrev utseendet hans som gammeldags. “Aristokratisk”, sa han.

“Beskrivelser som får meg til å føle meg hensatt til akkurat den røykfulle blues jointen eller kjenne atmosfæren i en storby i grålysningen, gjør meg lykkelig”, skrev jeg i det nevnte blogginnlegget. Noe annet som gjør meg lykkelig når jeg leser, er sylskarpe dialoger og handlinger som viser hvem en karakter er.

En av de beste dialogbaserte filmene jeg vet om, er “12 Angry Men” (Tolv edsvorne menn), om tolv jurymedlemmer som skal dømme skyldig eller ikke skyldig. Gjennom dialogen mennene imellom kommer personlige konflikter og fordommer opp til overflaten mens de tviler seg frem til en enstemmig beslutning. “He’s a common, ignorant slob. He don’t even speak good English”, sier en av dem om den tiltalte, hvorpå sidemannen vennlig korrigerer ham: “He doesn’t even speak good English.”

Hvordan en person bruker en fysisk ting, sier mye om personen, lærte jeg på kurset. En legobygning kan smadres eller bygges opp. En legokloss kan slenges i veggen eller settes forsiktig på plass. “Det er vendingene i følelser, vist gjennom handling, som skaper rom du kan fylle ut med flere detaljer”, sa kurslederen.

Jeg fortalte ham at jeg eksperimenterte med flash fiction, og fikk som råd å “fininnstille slike mikrohandlinger slik at de sier akkurat det du vil at de skal si”. Det blir min neste store skriveutfordring.

I mellomtiden går skrivekurset sin gang, men jeg kan allerede nå konkludere med at jeg er blitt en mer bevisst skribent. Romanforfatter blir jeg aldri.

Se også:
Litteraturskolen Eratu – med et mangfoldig utvalg av skrivekurs
Ikke slik, men slik – førstehjelp for forfatterspirer – gode tips for deg som ønsker å utgi en bok. I Perfekte protagonister skriver bloggforfatteren at protagonisten havne i trøbbel. “Protagonister har satt seg selv i håpløse situasjoner helt siden sinnataggen Akilles hisset på seg hele den gresktalende verden, og det bør de fortsette å gjøre.”

Bøker:
Hans Olav Brenner: Om å skrive
Henrik H. Langeland: Fortellekunst

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs (dette innlegget)
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Humphrey Bogarts nikk – om betydningen av vendepunkter i fortellinger

Og for å vise hva jeg fikk til i løpet av én uke på skrivekurs, legger jeg ut hele historien om legoklossene:

Les hele fortellingen

Written by Solveig Hansen

22.9.2011 at 17:50

Fra manus til e-bok: ISBN-nummer

leave a comment »

I dag søkte jeg om ISBN-numre ved å fylle ut registreringsskjemaet for nye utgivere/forleggere. Tildeling av ISBN-numre er gratis, og behandlingstiden er noen få dager.

ISBN-kontoret Norge er tilknyttet Nasjonalbiblioteket.

ISBN står for “Internasjonalt Standard Boknummer” og er et ID-nummer som gjør det mulig å identifisere enkeltbøker. Det har ikke noe med opphavsrett å gjøre. Den opphavsrettslige beskyttelsen ivaretas av åndsverkloven.

Bruken av ISBN-nummer er frivillig, men både bokhandlere og distributører, blant annet Bokskya, krever et slikt nummer. Kindle krever det ikke. Også publikasjoner som ikke skal selges, kan få tildelt ISBN-nummer.

Det kreves separat ISBN-nummer for hvert format av e-bøker og andre digitale publikasjoner. Hvis jeg for eksempel skal publisere en bok i PDF-, EPUB- og DNL-format, trenger jeg tre forskjellige numre. Hvis jeg velger å trykke boken, trenger jeg et til. Det vil si at jeg kanskje trenger opptil fem numre for en utgivelse.

Et dokument som skal publiseres både som trykt dokument og i ett eller flere digitale formater, bør vise alle ISBN-numrene i alle formattypene. Eksempel:

ISBN 978-82… (trykt)
ISBN 978-82… (PDF)
ISBN 978-82… (HTML)

Du søker om ISBN-nummer i det landet der du har adresse, og samme ISBN-nummer brukes for utgivelse i Norge og utlandet.

Du kan søke om en hel serie med ISBN-numre. Jeg søkte om ti numre. En nummerserie kan ikke bygges ut, det vil si at når jeg trenger flere numre, får jeg en helt ny serie. Jeg må ta kontakt med ISBN-kontoret for hver nye utgivelse.

ISBN-nummeret består av 13 sifre, inndelt i fem grupper. Eksempel: ISBN 978-82-123-1234-2. De fem gruppene er:

prefiks (978 eller 979)
land- eller gruppenummer (82 = Norge)
forlagsnummer (123)
tittelnummer (1234)
kontrollsiffer (2)

Aktuell informasjon fra ISBN-kontoret:
Registreringsskjema for nye utgivere/forleggere
ISBN-veiledning
Ofte stilte spørsmål

Ifølge pliktavleveringsloven skal allment tilgjengelige publikasjoner som gis ut i Norge, avleveres til Nasjonalbiblioteket blant annet for registrering i bibliotekbasen Bibsys. Nasjonalbiblioteket har egne rutiner for automatisk innhøsting av e-bøker og publikasjoner som legges ut på Internett.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer (dette innlegget)
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

9.9.2011 at 19:53

Fra manus til e-bok: Innledning

leave a comment »

Selvpublisering er for refuserte skribenter, hevder noen. Jeg synes selvpublisering er flott, og med de mange mulighetene for e-publisering kan hvem som helst gi ut romaner, fagbøker, veiledninger, hva som helst, og kanskje til og med tjene penger på det. Til syvende og sist er det kvaliteten på innholdet som teller, og så lenge leserne får tak i det de vil ha, spiller det ikke noen rolle hvilken salgskanal du bruker.

Hvor lett eller vanskelig er e-publisering? Hvor billig kan det gjøres? Det har jeg tenkt å finne ut. Dette er noe av det jeg har tenkt å eksperimentere med og skrive om i en serie blogginnlegg:

  • Manusskriving
  • ISBN-nummer
  • Omslag
  • Lage EPUB-fil
  • Hvordan selge e-bøker fra eget nettsted
  • Publisering i Bokskya
  • Publisering i Amazons Kindle Store via Kindle Direct Publishing (støtter per i dag engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og italiensk)
  • Nettbaserte e-bøker
  • Virtuell promoturné via blogger

Manusutkast
Dessverre har jeg ikke noe bokmanus for hånden. Mitt “manus” er en godt og vel 3000 ord lang fortelling med tittelen “Person søker forfatter”, der jeg utforsker forfatterrollen.

Aftenposten (26. august 2011) spurte noen ferske forfattere om hvor de fikk ideene sine fra. Her er et par av svarene:

“– det bare kom, som ketchup ut av flasken.”

“Jeg tror at hvis man er så heldig å finne en historie, er man bare nødt til å skrive den.”

Selv har jeg ikke noen ambisjoner om å skrive romaner. Jeg skriver kortfortellinger, blogginnlegg og nettinnhold og eksperimenterer med flash fiction, lynfiksjon. Lynfiksjon er korte fortellinger med et typisk ordantall på mellom 250 og 1000, og må inneholde de klassiske historieelementene: setting, hovedperson, konflikt og løsning.

I forbindelse med disse innleggene om e-bokproduksjon kommer jeg til å ta et par skrivekurs for å lære mer om oppbygging av fortellinger. Samtidig vil publiseringsprosessen gå sin gang, med søknad om ISBN-nummer, utarbeidelse av omslag og opprettelse av EPUB-fil som de neste trinn.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning (dette innlegget)
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

29.8.2011 at 22:21

%d bloggers like this: