TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Fra manus til e-bok: ISBN-nummer

leave a comment »

I dag søkte jeg om ISBN-numre ved å fylle ut registreringsskjemaet for nye utgivere/forleggere. Tildeling av ISBN-numre er gratis, og behandlingstiden er noen få dager.

ISBN-kontoret Norge er tilknyttet Nasjonalbiblioteket.

ISBN står for “Internasjonalt Standard Boknummer” og er et ID-nummer som gjør det mulig å identifisere enkeltbøker. Det har ikke noe med opphavsrett å gjøre. Den opphavsrettslige beskyttelsen ivaretas av åndsverkloven.

Bruken av ISBN-nummer er frivillig, men både bokhandlere og distributører, blant annet Bokskya, krever et slikt nummer. Kindle krever det ikke. Også publikasjoner som ikke skal selges, kan få tildelt ISBN-nummer.

Det kreves separat ISBN-nummer for hvert format av e-bøker og andre digitale publikasjoner. Hvis jeg for eksempel skal publisere en bok i PDF-, EPUB- og DNL-format, trenger jeg tre forskjellige numre. Hvis jeg velger å trykke boken, trenger jeg et til. Det vil si at jeg kanskje trenger opptil fem numre for en utgivelse.

Et dokument som skal publiseres både som trykt dokument og i ett eller flere digitale formater, bør vise alle ISBN-numrene i alle formattypene. Eksempel:

ISBN 978-82… (trykt)
ISBN 978-82… (PDF)
ISBN 978-82… (HTML)

Du søker om ISBN-nummer i det landet der du har adresse, og samme ISBN-nummer brukes for utgivelse i Norge og utlandet.

Du kan søke om en hel serie med ISBN-numre. Jeg søkte om ti numre. En nummerserie kan ikke bygges ut, det vil si at når jeg trenger flere numre, får jeg en helt ny serie. Jeg må ta kontakt med ISBN-kontoret for hver nye utgivelse.

ISBN-nummeret består av 13 sifre, inndelt i fem grupper. Eksempel: ISBN 978-82-123-1234-2. De fem gruppene er:

prefiks (978 eller 979)
land- eller gruppenummer (82 = Norge)
forlagsnummer (123)
tittelnummer (1234)
kontrollsiffer (2)

Aktuell informasjon fra ISBN-kontoret:
Registreringsskjema for nye utgivere/forleggere
ISBN-veiledning
Ofte stilte spørsmål

Ifølge pliktavleveringsloven skal allment tilgjengelige publikasjoner som gis ut i Norge, avleveres til Nasjonalbiblioteket blant annet for registrering i bibliotekbasen Bibsys. Nasjonalbiblioteket har egne rutiner for automatisk innhøsting av e-bøker og publikasjoner som legges ut på Internett.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer (dette innlegget)
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

9.9.2011 at 19:53

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: