TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Fra manus til e-bok: Innledning

leave a comment »

Selvpublisering er for refuserte skribenter, hevder noen. Jeg synes selvpublisering er flott, og med de mange mulighetene for e-publisering kan hvem som helst gi ut romaner, fagbøker, veiledninger, hva som helst, og kanskje til og med tjene penger på det. Til syvende og sist er det kvaliteten på innholdet som teller, og så lenge leserne får tak i det de vil ha, spiller det ikke noen rolle hvilken salgskanal du bruker.

Hvor lett eller vanskelig er e-publisering? Hvor billig kan det gjøres? Det har jeg tenkt å finne ut. Dette er noe av det jeg har tenkt å eksperimentere med og skrive om i en serie blogginnlegg:

  • Manusskriving
  • ISBN-nummer
  • Omslag
  • Lage EPUB-fil
  • Hvordan selge e-bøker fra eget nettsted
  • Publisering i Bokskya
  • Publisering i Amazons Kindle Store via Kindle Direct Publishing (støtter per i dag engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og italiensk)
  • Nettbaserte e-bøker
  • Virtuell promoturné via blogger

Manusutkast
Dessverre har jeg ikke noe bokmanus for hånden. Mitt “manus” er en godt og vel 3000 ord lang fortelling med tittelen “Person søker forfatter”, der jeg utforsker forfatterrollen.

Aftenposten (26. august 2011) spurte noen ferske forfattere om hvor de fikk ideene sine fra. Her er et par av svarene:

“– det bare kom, som ketchup ut av flasken.”

“Jeg tror at hvis man er så heldig å finne en historie, er man bare nødt til å skrive den.”

Selv har jeg ikke noen ambisjoner om å skrive romaner. Jeg skriver kortfortellinger, blogginnlegg og nettinnhold og eksperimenterer med flash fiction, lynfiksjon. Lynfiksjon er korte fortellinger med et typisk ordantall på mellom 250 og 1000, og må inneholde de klassiske historieelementene: setting, hovedperson, konflikt og løsning.

I forbindelse med disse innleggene om e-bokproduksjon kommer jeg til å ta et par skrivekurs for å lære mer om oppbygging av fortellinger. Samtidig vil publiseringsprosessen gå sin gang, med søknad om ISBN-nummer, utarbeidelse av omslag og opprettelse av EPUB-fil som de neste trinn.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning (dette innlegget)
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

Written by Solveig Hansen

29.8.2011 at 22:21

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: