TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

leave a comment »

Du finner utfyllende veiledninger for publisering, formatering, salg og mer på Kindle Direct Publishing.

Se også: Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering

Du kan laste opp bokmanuset ditt i flere formater, blant annet ePub, HTML, Word og PDF. Kindle anbefaler at du bruker DOC/DOCX eller HTML. Se Types of Format.

Jeg brukte en DOC-fil til å teste opplasting og publisering. Når du bruker DOC(X)-format, må hele bokteksten være samlet i én enkelt fil.

Her er noen tips når du klargjør teksten i Word på PC (les mer i Simplified Formatting Guide):

Unngå komplekse formateringer fordi de ikke konverteres riktig hos Kindle. Sidetall, skriftstørrelser og marger ignoreres. Innrykk, midtstilling, fet og kursiv tekst og overskriftsstiler konverteres riktig i Kindle-boken. Kulepunkter, topptekster og bunntekster kan ikke brukes.

Ikke bruk TAB-tasten til å rykke inn avsnitt. Kindle konverterer tabulatortegn til ett enkelt mellomrom. Bruk i stedet avsnittsfunksjonen (høyreklikk og velg Avsnitt) til å rykke inn den første linjen i avsnitt. Rykk inn med for eksempel 0,75 cm, og angi avstand mellom avsnitt.

Sett inn sideskift etter hvert kapittel for å gjøre boken lettere å lese. Bruk sideskiftfunksjonen (CTRL+ENTER) til å sette inn harde sideskift.

Eventuelle bilder (JPEG-format) i boken setter du inn midtstilt i Word via Sett inn-menyen, ikke ved å kopiere eller lime inn fra et annet program.

Sidetall har ingen hensikt i en e-bok. Det kommer av at tekststørrelsen kan skaleres opp eller ned, og antallet sider i boken endres dermed. Du bør imidlertid ha en innholdsfortegnelse som gjør det lett for leseren å navigere i boken. Bruk Words innebygde funksjon for generering av innholdsfortegnelse. Se veiledningen på Microsoft Kundestøtte hvis du trenger instruksjoner.

Kindle bruker uttrykket Front Matter om tittelside, copyrightside, dedikasjon og forord. Du bør i det minste ha en tittelside, der du midtstiller tittelen og forfatternavnet:

Boktittel
av forfatter
<skriv evt. en kort beskrivelse av boken>
<sett inn sideskift>

Hvis du skriver veldig korte tekster, kan det være en god idé å sette inn noe av dette bakerst i boken, slik at leserne får med så mye som mulig av selve bokteksten når de laster ned en smakebit av boken. Når de ber om en gratis prøve, lastes de første 10 prosentene av teksten ned. Hvis teksten er kort og du har masse innledende tekst før handlingen starter, risikerer du at leseren ikke får med noe av selve innholdet.

Når du leser en Kindle-bok, kan du velge å gå til omslaget, begynnelsen av teksten og innholdsfortegnelsen fra hvor som helst i boken. Du må sette inn bokmerker for begynnelse og innholdsfortegnelse i Word-filen. Se avsnittet Guide Items i Simplified Formatting Guide.

Kindle bruker sin egen skrifttype for brødteksten. Du kan imidlertid også spesifisere andre skrifttyper. Jeg formaterte for eksempel en del av teksten med Courier, og den vises som den skal.

Kindle anbefaler at størrelsen på forsidebildet er 2500 x 1562 piksler. Les mer på Creating a Catalog/Cover Image. Bildet må være i JPEG- eller TIFF-format. I nettbutikken vises et miniatyrbilde av boken. Sjekk derfor at tittelen er lesbar i liten størrelse, et par centimeter i bredden.

Typografireglene er litt forskjellige for norske og for eksempel amerikanske tekster:

Tankestrek
Norge: Kort (n-dash): – (ALT+0150), mellomrom både foran og bak.
USA: Lang (m-dash): — (ALT+0151), ikke mellomrom, verken foran eller bak.

Dialoger
Norge: Tankestrek/replikkstrek (– med ett mellomrom etter) eller vanlige rette anførselstegn (” “). Vinkeltegn (« », ALT+0171 og 0187) er vanligst i trykte bøker.
USA: Buede anførselstegn (“ ”, ALT+0147 og 0148), såkalte “smart quotes”, men rette anførselstegn brukes svært ofte i digitale medier.

Avsnitt
Norge: Første linje i hovedavsnitt rykkes ikke inn.
USA: Alle avsnitt rykkes inn.

Så er det bare å laste opp manuset til Kindle Store. Det gjør du fra Amazon-kontoen din på Kindle Direct Publishing. Se Getting Started – How to Publish hvis du trenger hjelp.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering (dette innlegget)

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: