TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Posts Tagged ‘selge e-bøker via kindle

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

leave a comment »

Du finner utfyllende veiledninger for publisering, formatering, salg og mer på Kindle Direct Publishing.

Se også: Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering

Du kan laste opp bokmanuset ditt i flere formater, blant annet ePub, HTML, Word og PDF. Kindle anbefaler at du bruker DOC/DOCX eller HTML. Se Types of Format.

Jeg brukte en DOC-fil til å teste opplasting og publisering. Når du bruker DOC(X)-format, må hele bokteksten være samlet i én enkelt fil.

Her er noen tips når du klargjør teksten i Word på PC (les mer i Simplified Formatting Guide):

Unngå komplekse formateringer fordi de ikke konverteres riktig hos Kindle. Sidetall, skriftstørrelser og marger ignoreres. Innrykk, midtstilling, fet og kursiv tekst og overskriftsstiler konverteres riktig i Kindle-boken. Kulepunkter, topptekster og bunntekster kan ikke brukes.

Ikke bruk TAB-tasten til å rykke inn avsnitt. Kindle konverterer tabulatortegn til ett enkelt mellomrom. Bruk i stedet avsnittsfunksjonen (høyreklikk og velg Avsnitt) til å rykke inn den første linjen i avsnitt. Rykk inn med for eksempel 0,75 cm, og angi avstand mellom avsnitt.

Sett inn sideskift etter hvert kapittel for å gjøre boken lettere å lese. Bruk sideskiftfunksjonen (CTRL+ENTER) til å sette inn harde sideskift.

Eventuelle bilder (JPEG-format) i boken setter du inn midtstilt i Word via Sett inn-menyen, ikke ved å kopiere eller lime inn fra et annet program.

Sidetall har ingen hensikt i en e-bok. Det kommer av at tekststørrelsen kan skaleres opp eller ned, og antallet sider i boken endres dermed. Du bør imidlertid ha en innholdsfortegnelse som gjør det lett for leseren å navigere i boken. Bruk Words innebygde funksjon for generering av innholdsfortegnelse. Se veiledningen på Microsoft Kundestøtte hvis du trenger instruksjoner.

Kindle bruker uttrykket Front Matter om tittelside, copyrightside, dedikasjon og forord. Du bør i det minste ha en tittelside, der du midtstiller tittelen og forfatternavnet:

Boktittel
av forfatter
<skriv evt. en kort beskrivelse av boken>
<sett inn sideskift>

Hvis du skriver veldig korte tekster, kan det være en god idé å sette inn noe av dette bakerst i boken, slik at leserne får med så mye som mulig av selve bokteksten når de laster ned en smakebit av boken. Når de ber om en gratis prøve, lastes de første 10 prosentene av teksten ned. Hvis teksten er kort og du har masse innledende tekst før handlingen starter, risikerer du at leseren ikke får med noe av selve innholdet.

Når du leser en Kindle-bok, kan du velge å gå til omslaget, begynnelsen av teksten og innholdsfortegnelsen fra hvor som helst i boken. Du må sette inn bokmerker for begynnelse og innholdsfortegnelse i Word-filen. Se avsnittet Guide Items i Simplified Formatting Guide.

Kindle bruker sin egen skrifttype for brødteksten. Du kan imidlertid også spesifisere andre skrifttyper. Jeg formaterte for eksempel en del av teksten med Courier, og den vises som den skal.

Kindle anbefaler at størrelsen på forsidebildet er 2500 x 1562 piksler. Les mer på Creating a Catalog/Cover Image. Bildet må være i JPEG- eller TIFF-format. I nettbutikken vises et miniatyrbilde av boken. Sjekk derfor at tittelen er lesbar i liten størrelse, et par centimeter i bredden.

Typografireglene er litt forskjellige for norske og for eksempel amerikanske tekster:

Tankestrek
Norge: Kort (n-dash): – (ALT+0150), mellomrom både foran og bak.
USA: Lang (m-dash): — (ALT+0151), ikke mellomrom, verken foran eller bak.

Dialoger
Norge: Tankestrek/replikkstrek (– med ett mellomrom etter) eller vanlige rette anførselstegn (” “). Vinkeltegn (« », ALT+0171 og 0187) er vanligst i trykte bøker.
USA: Buede anførselstegn (“ ”, ALT+0147 og 0148), såkalte “smart quotes”, men rette anførselstegn brukes svært ofte i digitale medier.

Avsnitt
Norge: Første linje i hovedavsnitt rykkes ikke inn.
USA: Alle avsnitt rykkes inn.

Så er det bare å laste opp manuset til Kindle Store. Det gjør du fra Amazon-kontoen din på Kindle Direct Publishing. Se Getting Started – How to Publish hvis du trenger hjelp.

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering (dette innlegget)

Fra manus til e-bok: Selge e-bøker via Kindle Store – publisering

leave a comment »

Jeg har rødmende lagt ut en 1500 ord lang e-bok i Amazons Kindle Store for å teste publiseringsprosessen deres på vegne av meg selv og forhåpentligvis noen andre. “Boken” handler om en fyr som vil skrive korte – veldig korte – og sære tekster og melder seg på et skrivekurs. Han har sans for fortellinger av denne typen:

Slight delay
He went out to buy a bottle of milk. Three years later he returned. “I’m home, baby,” he said and put the bottle on the table.

Herregud.

Det tok under 12 timer fra jeg bekreftet publiseringen til e-boken var synlig i Kindle Store.

Jeg oppga minimumsprisen USD 0,99 som utsalgspris, men det ser ut som om denne prisen bare vises for brukere i USA, mens jeg i Norge må betale USD 3,44 for boken. Amazon-brukere i Tyskland, Frankrike, Spania og Italia samt Storbritannia ser riktig pris, henholdsvis 0,89 euro og 0,77 britiske pund.

Prosessen for å publisere e-bøker i Kindle Store er svært brukervennlig og godt dokumentert. Hovedsiden for publisering er Kindle Direct Publishing, der du finner detaljerte veiledninger, ikke bare for publisering, men også for formatering. De har i tillegg et brukerforum med aktive brukere som er flinke til å svare på hverandres spørsmål.

Kindle Store støtter foreløpig ikke norsk. Blant språkene som støttes, er engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk og italiensk.

Du må registrere en Amazon-konto hvis du ikke allerede har en. Det er den samme kontoen du bruker når du handler på Amazon, men du må fylle ut noen ekstra bankopplysninger for royaltyutbetaling.

Hvis du ikke har amerikansk eller britisk bankkonto, blir royalty fra Amazon.com og Amazon.co.uk utbetalt ved hjelp av sjekk når kontosaldoen viser 100 USD, euro eller britiske pund. Det er tungvint og gammeldags med sjekk, men det er rimeligere enn bankoverføring. Amazon/Kindle støtter ikke betaling via PayPal og lignende betalingstjenester, dessverre.

Spør om nødvendig banken din om de har mulighet for å opprette en amerikansk eller britisk bankkonto for deg.

Royalty fra Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es og Amazon.it overføres elektronisk til bankkontoen du har oppgitt i kontoopplysningene, når saldoen har nådd 10 euro.

Se Sales and Royalties FAQ.

Kindle Store bruker en prissammenligningsmekanisme for å sikre at de ikke tar høyere pris enn konkurrentene. Hvis du selger boken din til en lavere pris – eller kanskje kostnadsfritt for å promotere den – på et annet nettsted, blir prisen også satt ned i Kindle Store. Dermed kan du oppleve at bokprisen er lavere enn listeprisen du har satt.

Du kan endre opplysninger som pris, bokbeskrivelse og tekst etter at du har publisert boken. Før du publiserer den, har du også mulighet til å forhåndsvise teksten.

I motsetning til for eksempel Bokskya krever ikke Kindle Store ISBN-nummer. Hvis du likevel velger å bruke ISBN, må du ha et separat nummer for Kindle-utgaven av boken. ISBN-kontoret krever eget ISBN-nummer for hvert bokformat, for eksempel for trykt utgave, PDF og EPUB. Se Fra manus til e-bok: ISBN-nummer.

Du må betale skatt av royalty i USA. Standardsatsen er 30 prosent. Norge har imidlertid i likhet med mange andre land en skatteavtale med USA som gjør at du kan redusere denne satsen til null. Du trenger da et amerikansk TIN-nummer (Tax Identification Number – skattenummer), for eksempel et EIN-nummer (Employer Identification Number – arbeidsgiver-ID som brukes både for enkeltpersoner og bedrifter).

Oppdatering 2016: Det er kommet nye regler, og du trenger ikke lenger et amerikansk skattenummer. Prosessen er forenklet med et online-skjema (Tax Interview) som du fyller ut. Som norsk statsborger oppgir du fødselsnummeret ditt som “income tax identification number”. Følg Tax Information-lenken nedenfor.

EIN-nummer kan du få telefonisk eller per faks eller brevpost. Fyll ut Form SS-4, Application for Employer Identification Number, med de opplysningene som kreves for utenlandske personer/bedrifter.

Når du har fått EIN-nummer, fyller du ut Form W-8BEN og sender det til Amazon. Skjemaet er gyldig i tre år.

Du finner utfyllende instruksjoner på Tax Information for Non-US Publishers, men her er snarveier til de to skjemaene:

Form SS-4, Application for Employer Identification Number
Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding
Eksempler på utfylt SS-4-skjema og W-8BEN-skjema

Se også Non-US Payees of Royalties (FAQ).

Blogginnlegg i serien “Fra manus til e-bok”:
Innledning
ISBN-nummer
Skrivekurs
Lage EPUB-bøker
PDF med pdfFactory
Lage e-bokomslag i Word
Selge e-bøker fra eget nettsted med PayPal
Selge e-bøker via Kindle Store – publisering (dette innlegget)
Selge e-bøker via Kindle Store – formatering

%d bloggers like this: