TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Vit hvem du skriver for

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen, 2006

Hjelp leserne med raskt å finne ut om informasjonen på websidene dine er relevant for dem eller ikke.

“Vi har mange besøkende på bedriftssidene våre”, sier du kanskje. Kanskje har du en besøksteller også. Men vet du hvor mange av de besøkende som faktisk har interesse av innholdet? Kanskje forsvinner de like raskt som de kom. Vet du hvor mange treff som faktisk resulterer i salg eller ønske om å vite mer om produktene, tjenestene eller ideene dine? Besøksstatistikken for sidene er et godt verktøy for å finne ut hvilke søkeord de besøkende brukte for å finne frem til sidene dine. Finn de ordene som best beskriver produktene, og bruk disse ordene i overskriften, i sidebeskrivelsen eller på tittellinjen. Dette kan bidra til å luke ut uinteresserte lesere allerede på søkemotorsiden. Kanskje resulterer det i færre besøk, men til gjengjeld er de mer kvalifiserte. Det er ikke besøkstallet i seg selv som teller. Det viktigste er at siden blir funnet av dem som kan ha interesse for det du har å tilby.

Det finnes tre interessenivåer blant leserne, sier Nathan Wallace i artikkelen Web Writing for Many Interest Levels: ingen interesse, litt interesse og stor interesse. Hjelp leserne med raskt å finne ut om informasjonen er aktuell for dem eller ikke. Mer spesifikt kan interessenivåene defineres slik:

 • ingen interesse
 • bare tittel
 • én setning langt sammendrag
 • ett avsnitt langt sammendrag
 • hovedpunkter
 • underpunkter
 • detaljinteresse
 • ønske om mer informasjon

“Skriv for hvert enkelt interessenivå”, sier Wallace. “En webside som imøtekommer alle nivåer av leserinteresse, vil resultere i flere tilfredse besøkende. Brukerne er fornøyde når de raskt og enkelt finner den informasjonen de er ute etter.”

Ingen interesse
La uinteresserte brukere slippe å bruke tid på siden, ved å

 • skrive klare og informative titler som fungerer som tydelige pekertekster
 • reklamere for pekere og nettsted bare på relevante steder
 • gi søkemotorer nøyaktige beskrivelser og nøkkelord

Bare tittel
Sidetittelen er den første informasjonen du gir brukerne, og ofte den eneste informasjonen som brukes til å invitere dem (via pekere) til siden din. En klar og meningsfylt tittel som inneholder den grunnleggende ideen for siden, kan gi brukerne den informasjonen de trenger for å fastslå om siden er av interesse eller ikke. Tittelen fungerer dermed som et første filter som siler ut (u)interesserte brukere. Den brukes også ofte som pekertittel på andre sider.

Én setning langt sammendrag
Lag et sammendrag av innholdet i én setning som du plasserer rett etter overskriften, som første linje i brødteksten. Dette er den endelige forsvarslinjen mot brukere som ikke har noen interesse av siden din. På mange sider brukes denne beskrivelsen sammen med pekertittelen. Det er mange fordeler ved å skrive beskrivelsen selv:

 • Det blir lettere for andre å lage pekere (kopiere og lime inn) til siden din.
 • Du får større kontroll over pekerteksten fordi andre ikke trenger å skrive den.
 • Beskrivelsen vises i søkemotorer og gir raskt en indikasjon på hva siden handler om.

Ett avsnitt langt sammendrag
Et ett avsnitt langt sammendrag på begynnelsen av brødteksten gir deg noen få sekunder til å påvirke leserne, kanskje til å lese teksten, kanskje til å lage et bokmerke til siden hvis de ikke har tid til å lese den der og da. La første setning i dette avsnittet være et ensetningssammendrag. Ha i tankene at det er informasjonen du selger, ikke artikkelen. Det holder ikke å skrive avsnittet som en ren “teaser” hvis du ikke leverer varene i resten av artikkelen. Du risikerer å miste en leser som i utgangspunktet var interessert.

Hovedpunkter
Få frem hovedpunktene i uthevede mellomtitler. Leserne skal kunne bla nedover siden og lese hovedpunktene uten å måtte stoppe opp. Disse titlene må derfor være informative og beskrive innholdet på siden. Igjen, du har bare noen få sekunder til å fange lesernes interesse.

Gjør mellomtitlene til ankre:

<a name="#mellomtittel"></a>

Selv om du ikke bruker dem, kan andre lage pekere direkte til et avsnitt.

Ikke bryt opp en enkeltartikkel i flere sider. De fleste lesere ønsker å skumlese teksten, og dette er vanskelig når artikkelen er spredt over flere sider. Leserne mister kanskje interessen for hver side som må lastes inn, og leseflyten brytes. Du risikerer igjen å miste en interessert leser.

Underpunkter
Viktige underpunkter kan understrekes for eksempel ved å bruke fet skrift eller punktlister. Dette gjør det lett å se hva teksten handler om, og lett å finne frem til interessante punkter i en artikkel.

Et underpunkt skal være forståelig uavhengig av teksten rundt. Når man skumleser den uthevede teksten, skal man få et logisk sammendrag av informasjonen. I aviser og tidsskrifter trekker man ofte ut sitater fra teksten og gjengir dem i større skrift rundt om på siden. Selv om de er tatt direkte fra artikkelen, er de interessante i seg selv. Tenk på disse utdragene når du skriver underpunktene på siden.

Detaljinteresse
På dette nivået har du nådd de leserne som faktisk har interesse for alt eller deler av det du skriver om. Det betyr at du kan bruke en skrivestil som gjenspeiler denne interessen.

Disse leserne er ikke interessert bare i informasjonen. De er interessert i deg og ønsker å vite hva du mener. Det finnes kanskje pekere til siden din fra andre sider med lignende innhold. Det er ditt perspektiv og din presentasjon som fenger.

Ønske om mer informasjon
Noen lesere ønsker kanskje å vite mer. Ikke ta med utdypende fakta på selve siden. Bruk i stedet lenker fra den generelle siden til sider med mer detaljert informasjon. Hver nettside bør være helt spesifikk, med lenker til relaterte og detaljerte data.

Kilde: Web Writing for Many Interest Levels

Written by Solveig Hansen

5.11.2006 at 20:07

Posted in Les/skriv

Tagged with

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: