TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Ella Minnow Pea og jakten på et pangram

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen

Når bokstavene i et pangram begynner å falle av en minneplate på en statue, blir bokstavene forbudt, med strenge straffer for alle som våger å bruke de forbudte tegnene. Dette er plottet i Mark Dunns Ella Minnow Pea (2001). En smart og original vri på spørsmål som sensur og ytringsfrihet. Boken er også en fabel for ordelskere.

Først litt fakta og historie: Et pangram er en setning der alle bokstavene i et gitt alfabet brukes minst én gang. Et perfekt pangram bruker hver bokstav bare én gang. Det motsatte av et pangram er et lipogram, der en eller flere bokstaver bevisst er utelatt.

The quick brown fox jumps over the lazy dog er et pangram. Hvis du har sjekket skrifttyper i Windows, har du sikkert lagt merke til denne setningen. Den brukes til å vise hvordan bokstaver ser ut med ulike skrifttyper, og er det mest kjente engelske pangramet. Det ble brukt i skriveøvelser allerede på slutten av 1800-tallet, senere også til trening i stenografi og maskinskrivning og testing av fonter på skrive- og teleksmaskiner.

Et annet ofte brukt pangram er “Pack my box with five dozen liquor jugs”, som Mark Dunn gjorde kjent gjennom boken Ella Minnow Pea. Mange tror at han oppfant dette pangramet, men det ble brukt så tidlig som i 1890, da Lovisa Ellen Bullard Barnes ga ut den lett fascinerende How to Become Expert in Typewriting: A Complete Instructor Designed Especially for the Remington Typewriter. Der finner vi også “Please give the money box to Dr. J. Z. Quack’s wife”.

 
Ella Minnow PeaElla Minnow Pea
I Ella Minnow Pea er “The quick brown fox jumps over the lazy dog” tillagt Nevin Nollop, en høyaktet og fiktiv karakter som bor på den like fiktive øya Nollop utenfor kysten av Sør-Carolina. Pangramet er skrevet på fliser på statuen som er reist over ham. Når bokstavflisene begynner å falle av, ser øyrådet det som et guddommelig tegn, og bestemmer at de falne tegnene ikke lenger får brukes, verken i muntlig eller skriftlig form. Naboer blir oppfordret til å overvåke hverandre og rapportere brudd til øyrådet.

Historien blir fortalt gjennom brev som innbyggerne skriver til familie og venner, og etter hvert som bokstavene faller ned og alfabetet krymper, forsvinner bokstavene også fra brevene og Dunns bok. Heltinnen i boken, Ella, skriver at straffen for å bruke de forbudte bokstavene er alt fra reprimander til pisking, eksil og til og med død.

Den første bokstaven som faller er z, etterfulgt av q. Heldigvis er det ikke så mange ord som inneholder bokstaven q, skriver Ella, men selv fjerningen av de to minst brukte bokstavene i alfabetet får konsekvenser: Radio og avis blir forbudt, det samme gjør musikk med tekst. Når d forsvinner, får ukedagene nytt navn:

Sunshine
Monty
Toes
Wetty
Thurby
Fribs
Satto-Gatto

Til slutt er det bare fem bokstaver igjen, LMNOP (= Ella Minnow Pea, skjønner?).

Den endelige løsningen på problemet blir å finne et pangram på 32 bokstaver, litt kortere enn Nollops 35. Ella finner dette i et av farens brev: “Pack my box with five dozen liquor jugs.” Øyboerne er igjen fri til å bruke alle bokstavene.

 
Norsk og tysk pangram
Et eksempel på et norsk pangram er “Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by”. Og et tysk: “Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich.”
 

Written by Solveig Hansen

6.9.2015 at 16:43

Posted in Les/skriv, Språk

Tagged with

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: