TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Endre bokstavhøyde i Word

leave a comment »

Det er lett å skalere bokstaver horisontalt i Word. Det finnes ikke noen tilsvarende funksjon for vertikal justering, men du kan jobbe deg rundt problemet ved å eksperimentere med skriftstørrelse og negativ horisontal skalering.

Tenk deg at du har en 24-punkts overskrift og vil gjøre bokstavene 50 prosent høyere, uten å endre bokstavbredden. Slik gjør du det (Word 2010):

1. Merk skriften du vil endre.
2. Øk skriftstørrelsen til 36 (24 punkter ganger 1,50).
3. Åpne dialogboksen Skrift, og velg fanen Avansert. Det gjør du ved å trykke på Ctrl+D eller klikke på den lille pilen nederst til høyre i Skrift-gruppen på menybåndet:

Skrift-dialogboksen i Word

4. Sett Skala til 67 (100 prosent delt på 1,50 er 66,666):

Avansert-fanen i Skrift i Word

Slik ser resultatet ut før og etter skalering:

Vertikalt skalert skrift i Word

Hvis du ikke trenger en så proporsjonal justering, kan du prøve andre verdier. Her har jeg blåst opp teksten til 72 punkter og skalert horisontalt med 50 prosent:

Vertikalt skalert skrift i Word

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: