TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

EU-Lex: informasjonsportal til EU-lovgivning og offentlige EU-dokumenter

leave a comment »

Webadresse: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Portalen finnes på alle offisielle EU-språk.

Innholdet i EU-Lex er hentet fra Den europeiske unions tidende (EU-tidende), som på engelsk heter Official Journal of the European Union, ofte bare kalt OJ.

I EU-Lex kan du søke etter dokumenter helt tilbake til 1951, basert på ord, dato, utsteder eller dokumentreferanse, og du kan laste ned dokumenter, bla gjennom traktater og avtaler osv.

I søkeresultatene kan du se to språkversjoner ved siden av hverandre for enkelte dokumenter. For norske oversettere kan det for eksempel være nyttig å vise den engelske og danske eller svenske versjonen parallelt. Slik gjør du det (engelsk/dansk):

– Klikk på by word under Simple Search på menyen til venstre.

– Søk for eksempel etter “energy consumption”.

– Klikk på Bibliographic notice + Text (bilingual display) under en oppføring i søkeresultatene.

– Klikk på DA (dansk) under Bilingual display.

Den engelske og danske språkversjonen vises side om side.

Se også: EU-direktiver – om engelsk/norsk nummerering av rådsdirektiver

Written by Solveig Hansen

15.8.2011 at 12:43

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: