TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Legg til en flaggteller i bloggen

leave a comment »

Sprit opp bloggen din med en flaggteller, i stedet for bare å vise antall sideklikk med tørre tall. Denne er fra Flagcounter.com.

Flaggteller

Du limer inn koden for flaggtelleren i en Tekst-widget i sidekolonnen eller toppfeltet eller hvor som helst bloggmalen tillater det.

Slik legger du til en flaggteller i sidekolonnen i en WordPress-blogg:

1. Gå til Flagcounter.com.

2. Velg alternativer for telleren: maksimumsantallet flagg som skal vises i telleren, hvor mange kolonner med flagg som skal vises, og tekstetikett (standardteksten er “Visitors”, som vist på bildet ovenfor). Merk av for Show Country Codes og Show Pageview Count hvis du vil vise en landskode på to bokstaver ved siden av hvert flagg, og antall sideklikk under flaggene. Du kan også velge andre farger.

3. Klikk på Get Your Flag Counter, og velg om du vil registrere telleren. Ved å registrere den får du en konto som du selv kan administrere. Klikk på Continue (Skip hvis du velger ikke å registrere telleren).

4. Kopier koden under Code for websites. Den ser omtrent slik ut:

<a href=”http://s06.flagcounter.com/more/wkoE”><img src=”http://s06.flagcounter.com/count/wkoE/bg=FFFFFF/txt=000000/
border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/”
alt=”free counters” border=”0″></a>

5. Lim inn koden i en Tekst-widget i WordPress på vanlig måte. Her er fremgangsmåten, i tilfelle du har glemt den:

– Gå til bloggens dashboard/kontrollpanel, og velg Widgets/Widgeter under Appearance/Utseende.
– Under Available Widgets/Tilgjengelige widgeter drar du Tekst-widgeten til ønsket sted under Sidebar/Sidekolonne til høyre.
– Klikk på Save/Lagre.
– Telleren vises nå i bloggen.

Du kan redigere koden senere hvis du vil endre utseendet på telleren:

<a href=”http://s06.flagcounter.com/more/wkoE”><img src=”http://s06.flagcounter.com/count/wkoE/bg=FFFFFF/txt=000000/
border=CCCCCC/columns=2/maxflags=12/viewers=0/labels=1/pageviews=1/”
alt=”free counters” border=”0″></a>

bg: FFFFFF, 000000 og CCCCCC er henholdsvis bakgrunns-, tekst- og kantfargen. Spesifiser dine egne farger hvis du vil.
columns: Antallet kolonner i telleren. Velg et tall mellom 1 og 9.
maxflags: Maksimumsantallet flagg som skal vises. Velg et tall mellom 1 og 248.
viewers: Tekstetiketten som vises over flaggene. Standardverdien 0 viser Visitors, som på bildet over, mens 3 fjerner etiketten helt. Skriv eventuelt inn en annen tekst. Hvis du for eksempel vil at tittelen skal være Visitor Flags!, skriver du inn følgende: Visitor+Flags! – plusstegnet konverteres til et mellomrom.
labels: 2-bokstavers landskode ved siden av hvert flagg. 0 = av, 1 = på.
pageviews: Antallet sideklikk under flaggene. 0 = av, 1 = på.

Les mer på Flagcounter.com.

Written by Solveig Hansen

12.4.2011 at 17:23

Posted in Web

Tagged with

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: