TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Posts Tagged ‘stilguide

Så mange valgfrie skriveformer. Velg én, og vær konsekvent.

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen, 2019

Lag en stilguide.

Kalendre/kalendere/kalendrer … Ligne/likne, koble/kople … Norsk har mange sidestilte former. Bestem deg for én, og hold deg til den. Hvis du velger å bruke “ligne”, bør du også bruke “koble”. Hvis du bruker “kalendre” ett sted, bør du ikke bruke “kalendere” et annet sted.

Frustrerende? Lag en stilguide med vanlig brukte ord og uttrykk, bøyningsformer og så videre, så letter du skrivearbeidet og redigeringen for deg selv og involverte tekstforfattere. Når du vet hva du skal bruke, har du én bekymring mindre og kan konsentrere deg om selve skrivingen.

Sjekk hvordan andre gjør det:

Kommunale språkprofiler
Brann- og redningsetatens språkprofil
Microsofts stilguide
EU: English Style Guide for authors and translators
EU: Claire’s Clear Writing Tips

Denne teksten er fra #kreativweb nr. 1/2019, som har “Tekst og bilder” som tema:

Written by Solveig Hansen

6.7.2019 at 16:57

Posted in Les/skriv

Tagged with ,

%d bloggers like this: