TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Scrivener: Strukturere ideer

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen, 2016 (English version)

Alt på ett sted. Det er den store forskjellen mellom Scrivener og Word. I dette innlegget lærer du noen av de mest grunnleggende tingene slik at du kommer i gang.

Når du skriver et manus i Word, har du ofte mange dokumenter å holde styr på. Du har kanskje én fil for hvert kapittel, i tillegg til separate referansefiler i form av bilder, PDF-dokumenter og nettsider.

I Scrivener har du alt på ett sted, med full oversikt over hele skriveprosjektet og lettvint tilgang til manus og referansefiler. Du har en Draft-mappe for manuset ditt, og en Research-mappe for referansedokumenter. Produsenten bak Scrivener – med det herlige navnet Literature & Latte – kaller det et skrivestudio og bruker digitale versjoner av typiske kontorverktøy som kartotekkort, ringperm og korktavle som en del av brukergrensesnittet.

Scrivener kan brukes både til skriving og planlegging/organisering av tekst. Du kan skrive eller lime inn hele teksten først og deretter organisere den og dele den opp i mindre deler som er lettere å håndtere, eller du kan lage en struktur før du begynner å skrive. I dette innlegget skal vi gjøre det sistnevnte.

Eksempelprosjektet nedenfor forklarer hvordan du lager en disposisjon for en artikkel om den tradisjonelle strukturen i en fortelling, i dette tilfellet handlingen i filmen Casablanca. (Den ferdige artikkelen finner du til slutt i innlegget.) Vi tenker oss at vi skal skrive noe om hvert av disse hovedavsnittene: Setting, Protagonist, Ricks karaktertrekk, Innledning, Konflikt, Vendepunkt/klimaks og Avslutning. Det første vi skal gjøre, er å opprette disse avsnittene.

Åpne Scrivener, og klikk på File > New Project. Velg Blank, skriv inn et prosjektnavn under Save As, velg lagringssted, og klikk deretter på Create.

scrivener_NOR_cb1

Skrivevinduet åpnes. Skriv “Setting”. “Setting” vises i Draft-mappen under Binder til venstre.

scrivener_NOR_cb2

Opprett de andre hovedavsnittene når du først er i gang. Klikk på den grønne +-knappen på menylinjen, og skriv “Protagonist”. Gjør det samme med Ricks karaktertrekk, Innledning, Konflikt, Vendepunkt/klimaks og Avslutning. Klikk på Draft-mappen i Binder. Hvert avsnitt vises som et “kartotekkort” på korktavlen. (Korktavlen – Corkboard – skal vises automatisk.)

Dobbeltklikk på Setting-kartotekkortet, og skriv noen nøkkelord. Jeg skrev “Casablanca, desember 1941”.

scrivener_NOR_cb3

Gjør det samme med de andre kartotekkortene.

scrivener_NOR_cb4

Jeg la også til noen av de berømte filmsitatene for bruk på passende steder i artikkelen.

scrivener_NOR_cb5

“We’ll always have Paris” hører selvsagt hjemme under Avslutning på flyplassen. Dra den til Avslutning-mappen for å legge den til som en “scene” i sin egen undermappe.

scrivener_NOR_cb6

Fortsett å legge til scener (du husker den grønne +-knappen?) du vil ha med. Tilbakeblikket til Paris er en del av konflikten, mens sangduellen mellom tyskerne og franskmennene utgjør et viktig vendepunkt i fortellingen.

scrivener_NOR_cb7

I Research-mappen kan du legge til relevante referansedokumenter, for eksempel nettsider, slik at du har dem lett tilgjengelig. (Obs! Dette ser ut til å fungere bedre i Mac enn i Windows. I Mac kan du lett dra inn eller importere nettsider, mens enkelte nettsider ikke lar seg importere i Windows-versjonen. Prøv de forskjellige importalternativene for å se hvordan de fungerer på PC-en din. “PDF Document via WebKit” er alternativet som importerer nettsidene slik at du kan se dem i Scrivener. Hvis en nettside ikke kan importeres, blir det bare satt inn en lenke til siden.)

scrivener_NOR_cb8

Klikk på et av avsnittene i Draft-mappen for å begynne å skrive selve innholdet. Du kan skrive i et fullt skrivevindu eller dele vinduet og vise et annet vindu ved siden av skrivevinduet, for eksempel korktavlen:

scrivener_NOR_cb9

Eller en nettside:

scrivener_NOR_cb10

Scrivener lar deg importere og eksportere tekst i mange formater, blant annet fra og til Word.

Produsent: Literature & Latte
Plattformer: Mac, Windows, iOS
Pris: USD 40
Prøveversjon: Gratis i 30 dager

Written by Solveig Hansen

10.8.2016 at 21:15

Posted in Les/skriv

Tagged with ,

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: