TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Heter det en design eller et design?

leave a comment »

Svar: Det er blitt valgfritt. Folket har fått det som de ville.

“Design” har lenge vært normert som et hankjønnsord (en design), men mange har likevel brukt intetkjønnsformen (et design). Nå kan vi velge.

Written by Solveig Hansen

18.9.2014 at 19:29

Posted in Språk

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: