TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Å eller og?

leave a comment »

Og eller å? Bruk fortidstesten.

“Å” skal bare stå foran et verb i infinitiv:
Jeg begynner å male veggene nå.

“Og” binder sammen to sideordnede infinitiver:
Jeg begynner å sparkle og male veggene nå.

Hvis du er usikker på om du skal bruke “å” eller “og”, kan du ta fortidstesten: Jeg begynte å male veggene. Du hører at det skal være “å”, ikke sant?

Her er et eksempel med “og”:
Jeg skal gå og legge meg.

Hvorfor “og”? Det ser du med fortidstesten: Jeg gikk og la meg. Det heter også Jeg går og legger meg.

Andre lignende eksempler med “ut”:
Det heter “ut og reise”, “ut og leke”, “ut og spise”, “ut og handle” osv.
Fortidstest: Jeg var ute og reiste osv.

Men: Det heter “ut for å handle”, “ut for å spise” osv.

Les mer:
Språkrådet: Å eller og?

Written by Solveig Hansen

22.1.2010 at 18:56

Posted in Språk

Tagged with ,

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: