TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Helsinki eller Helsingfors?

leave a comment »

Skriv Helsingfors, mener Språkrådet. Mange finske stedsnavn har også et offisielt svensk navn. I slike tilfeller anbefaler Språkrådet at vi bruker den svenske formen også på norsk.

Her er noen flere navn (finsk -> svensk):

Espoo -> Esbo
Lahti -> Lahtis
Oulo -> Uleåborg
Pori -> Björneborg
Porvoo -> Borgå
Tampere -> Tammerfors
Turku -> Åbo
Vantaa -> Vanda

Fullstendig liste: Svenska ortnamn i Finland

Written by Solveig Hansen

13.3.2008 at 14:06

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: