TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

De fire grunnleggende designprinsippene

leave a comment »

Tenk: C-R-A-P. Det står for Contrast, Repetition, Alignment og Proximity. Disse prinsippene brukes på alle veldesignede sider, det være seg på papir eller web.

Contrast/kontrast: Unngå elementer som er nesten like. Hvis noen av elementene på siden (skriften, fargen, størrelsen, linjetykkelsen e.l.) ikke er helt like, så gjør dem helt forskjellige. Eksempler på kontraster: kjempestor og liten skrift, lett Garamond (serif) og fet Helvetica (sans serif), tynn og tykk linje. Ikke vær pysete. En 12-punkts og en 14-punkts skrift danner ingen kontrast. Det gjør ikke mørkebrunt og svart heller. Vil du at et bilde skal gå utenfor høyre- eller venstremargen, la det gå så langt utenfor at det ikke ser ut som om du bare har bommet litt på plasseringen.

Repetition/repetisjon: Repeter visuelle designelementer. Du kan for eksempel gjenta en farge, en bestemt form eller figur, en fet skrift, en tykk linje og så videre for å organisere siden og gjøre den mer enhetlig.

Alignment/justering: Ingenting bør plasseres vilkårlig på en side. Hvert element bør ha en visuell forbindelse med noe annet på siden. Dette gir et rent utseende, med en usynlig linje mellom elementene.

Proximity/nærhet: Elementer som hører sammen, bør plasseres nær hverandre. Da danner de én visuell enhet i stedet for flere løsrevne biter. Siden får en klarere struktur og blir lettere å lese. Opplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse hører naturlig sammen i én gruppe.

Spesielt for websider: Repetisjon er det viktigste prinsippet for websider fordi det gjør det mulig for de besøkende å se at de fremdeles er på samme nettsted. Navigasjonssystemet bør være likt og plassert på samme sted på alle sidene, og den grafiske stilen bør også være lik på alle sidene. Stikkord: gjenkjennelighet. La de samme knappene, fargene, skriftene o.l. gå igjen.

Contrast, Repetition, Alignment, Proximity: C-R-A-P. Det var teorien. Så er det bare å bryte reglene. Det er lettere når man kjenner dem.

Kilde: The Non-Designer’s Design Book av Robin Williams. Anbefales for alle ikke-designere som har behov for å utforme websider, brosjyrer og annet. Williams har også skrevet Design Workshop, The Non-Designer’s Web Book, Web Design Workshop og The Non-Designer’s Type Book.

Written by Solveig Hansen

6.9.2006 at 20:45

Posted in Web

Tagged with ,

Hva mener du?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: