TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Posts Tagged ‘vanligste nettleser 2015

Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per mai 2015

leave a comment »

Windows 7-andelen flater ut i takt med at andelen for Windows 8 øker, men fortsatt bruker over 50 % Win7. Win8 ligger på ca. 23 %.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com og gjelder per mai 2015.

Nettlesere: Tidlig i 2012 tok Google Chrome igjen Firefox som mest brukte nettleser. Chromes popularitet fortsetter å stige, og nettleseren brukes i dag av nesten 70 %. Tallene for Firefox går sakte nedover og ligger nå på ca. 21 %. Internet Explorer har falt fort de siste årene, og andelen er nå ca. 8 %, et tall som ser ut til å ha stabilisert seg. Safari og Opera har trofaste brukere, med ca. 4 og 1,5 %, tall som har holdt seg relativt i ro de siste årene.

Plattform: Windows 7 benyttes av over halvparten av alle nettleserbrukere, og det er liten forskjell i tallene for de siste månedene. Windows 8 passerte 20 % på slutten av 2014 og er på stigende kurs. Andelen per i dag er ca. 23 %. Mac og Linux har lojale brukere og ligger på henholdsvis 10 og 5 %. Mobilplattformen nådde 5 % i januar 2015 og har holdt seg uendret siden da, men vil være interessant å følge med på.

Skjermoppløsning: Praktisk talt alle, 97 %, bruker i dag en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768.
 

%d bloggere liker dette: