TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Posts Tagged ‘vanligste nettleser 2014

Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per mai 2014

leave a comment »

Windows 7-andelen flater ut i takt med at andelen for Windows 8 øker, men fortsatt bruker nesten 55 % Win7. Win8 ligger på 16 %.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com og gjelder per mai 2014.

Nettlesere: Tidlig i 2012 tok Google Chrome igjen Firefox som mest brukte nettleser. Chromes popularitet fortsetter å stige, og nettleseren brukes i dag av nesten 60 %. Tallene for Firefox går sakte nedover og ligger nå på ca. 25 %. Internet Explorer bare faller og faller og har en andel på mindre enn 10 %. Safari og Opera har trofaste brukere, med ca. 4 og 2 %, tall som har holdt seg relativt stabile de siste årene.

Plattform: Windows 7 benyttes av over halvparten av alle nettleserbrukere, og det er liten forskjell i tallene for de siste to årene. Windows 8 nådde 10 % på slutten av 2013 og stiger kjapt. Andelen per i dag er ca. 16 %. Mac og Linux har lojale brukere og ligger på henholdsvis 10 og 5 %. Mobilplattformen nådde 4 % i januar 2014 og har holdt seg uendret siden da.

Skjermoppløsning: 99 % bruker en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768.
 

%d bloggere liker dette: