TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Archive for the ‘Webdesign’ Category

GIF, JPG, PNG – hva er forskjellen?

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen, 2014

GIF, JPG og PNG er de vanligste bildeformatene for web. Når bør du bruke hva?

Kortversjonen er at GIF brukes for enkel grafikk, for eksempel logoer og ikoner, JPG/JPEG (uttales «j-peg») brukes for de fleste bilder og fotografier, og GIF-erstatningen PNG (uttales «ping») kombinerer det beste fra GIF og JPG.

 
gif_jpg_png

 
GIF (Graphic Interchange Format)
GIF passer for bilder med svært lav oppløsning og store ensfargede flater, og brukes ofte for logoer og ikoner. Maks antall farger i GIF-filer er 256, noe som gjør filtypen uegnet for fotografier eller grafikk med overganger. Jo færre farger bildet her, desto mindre blir filstørrelsen. GIF-formatet støtter gjennomsiktighet. Det vil si at du kan gjøre bakgrunnen i bildet transparent slik at underlaget kommer til syne. GIF støtter også interlacing (linjesprang), en teknikk som laster inn bildet gradvis slik at du slipper å vente til hele bildet er lastet inn før du ser det på nettsiden. Dessuten har GIF støtte for animasjon, ikke av Flash-kvalitet, men bra nok til at du enkelt kan legge til en liten bevegelseseffekt i bildet. GIF-formatet bruker en komprimeringsalgoritme som gjør at bildet ikke taper kvalitet når du lagrer det.

 
JPG/JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPG-formatet støtter opptil 16,7 millioner farger, noe som gjør det velegnet for bilder og fotografier. De ser skarpe ut selv ved liten størrelse. JPG bruker komprimering med tap, og litt av bildekvaliteten går dermed tapt hver gang du lagrer bildet. Du bør derfor lagre originalfilen et annet sted. Ettersom komprimeringen gjør kanter litt uklare, er ikke JPG så godt egnet for bilder med tekst, store ensfargede områder eller figurer med skarpe kanter – bruk i stedet PNG i slike tilfeller. Progressiv JPG ligner på GIF med interlacing, det vil si gradvis innlasting av bildet. JPG støtter ikke gjennomsiktighet.

 
PNG (Portable Network Graphic)
Da Unisys patenterte GIF, ble PNG utviklet som en royaltyfri erstatning. PNG-formatet har tre varianter: PNG-8, PNG-24 og PNG-32. PNG-8 støtter i likhet med GIF bare 256 farger, mens de to andre variantene støtter opptil 16,7 millioner farger. PNG-24 og PNG-32 støtter dessuten gjennomsiktighet, noe PNG-8 ikke gjør. Mens et GIF-bilde enten har farget eller gjennomsiktig bakgrunn, kan et PNG-bilde ha ulike grader av gjennomsiktighet. PNG passer godt for bilder som har store områder med lik farge, og gir da mindre filstørrelse enn JPG. For fotografier kan filstørrelsen imidlertid bli svært stor. Komprimeringen er tapsfri, og ikke noe bildeinformasjon går tapt under redigering. PNG er å foretrekke fremfor JPG for bilder med tekst, mønstre eller skarpe kanter. Formatet støtter ikke animasjon slik GIF gjør. Du trenger utvidelsen MNG (Multiple-image Network Graphics) eller den nyere APNG (Animated Portable Network Graphics).
 

Written by Solveig Hansen

8.3.2018 at 15:53

Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per april 2016

leave a comment »

Windows 7-andelen synker jevnt og trutt, men ikke dramatisk, i takt med at andelen for Windows 10 øker, men fortsatt bruker over 40 % Win7. Win10 ligger på ca. 21 %. Chrome er suveren på nettleserfronten med sine 70 %.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com og gjelder per april 2016.

Nettlesere: Tidlig i 2012 tok Google Chrome igjen Firefox som mest brukte nettleser. Chromes popularitet fortsetter å stige, og nettleseren brukes i dag av ca. 70 %. Firefox hadde en oppslutning på ca. 36 % da den ble forbikjørt, mens tallet i dag er 17 %. Internet Explorer er nærmest avleggs med sine 5–6 %. Edge er foreløpig ikke med i listen. Safari og Opera har trofaste brukere, med ca. 3–4 og 1,5 %, tall som har holdt seg relativt i ro de siste årene.

Plattformer: Windows 7 benyttes fortsatt av ca. 41 % av alle nettleserbrukere, og spenningen ligger i når Windows 10 tar igjen sjuer’n, ikke minst med tanke på Microsofts automatiske oppgradering til Windows 10 på folks PC-er. Windows 10 hadde en andel på ca. 21 % per april 2016 og stiger fort. Windows 8 nådde aldri de store høydene og lå på rundt 20 % da Windows 10 kom. I dag er tallet beskjedne 14 %. Mac og Linux har lojale brukere og ligger på henholdsvis 10 og 5 %. Mobilplattformen har stabilisert seg på ca. 5 %.

Skjermoppløsning: Praktisk talt alle, 97 %, bruker i dag en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768.
 

Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per mai 2015

leave a comment »

Windows 7-andelen flater ut i takt med at andelen for Windows 8 øker, men fortsatt bruker over 50 % Win7. Win8 ligger på ca. 23 %.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com og gjelder per mai 2015.

Nettlesere: Tidlig i 2012 tok Google Chrome igjen Firefox som mest brukte nettleser. Chromes popularitet fortsetter å stige, og nettleseren brukes i dag av nesten 70 %. Tallene for Firefox går sakte nedover og ligger nå på ca. 21 %. Internet Explorer har falt fort de siste årene, og andelen er nå ca. 8 %, et tall som ser ut til å ha stabilisert seg. Safari og Opera har trofaste brukere, med ca. 4 og 1,5 %, tall som har holdt seg relativt i ro de siste årene.

Plattform: Windows 7 benyttes av over halvparten av alle nettleserbrukere, og det er liten forskjell i tallene for de siste månedene. Windows 8 passerte 20 % på slutten av 2014 og er på stigende kurs. Andelen per i dag er ca. 23 %. Mac og Linux har lojale brukere og ligger på henholdsvis 10 og 5 %. Mobilplattformen nådde 5 % i januar 2015 og har holdt seg uendret siden da, men vil være interessant å følge med på.

Skjermoppløsning: Praktisk talt alle, 97 %, bruker i dag en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768.
 

Mest brukte nettleser, plattform og skjermoppløsning per mai 2014

leave a comment »

Windows 7-andelen flater ut i takt med at andelen for Windows 8 øker, men fortsatt bruker nesten 55 % Win7. Win8 ligger på 16 %.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com og gjelder per mai 2014.

Nettlesere: Tidlig i 2012 tok Google Chrome igjen Firefox som mest brukte nettleser. Chromes popularitet fortsetter å stige, og nettleseren brukes i dag av nesten 60 %. Tallene for Firefox går sakte nedover og ligger nå på ca. 25 %. Internet Explorer bare faller og faller og har en andel på mindre enn 10 %. Safari og Opera har trofaste brukere, med ca. 4 og 2 %, tall som har holdt seg relativt stabile de siste årene.

Plattform: Windows 7 benyttes av over halvparten av alle nettleserbrukere, og det er liten forskjell i tallene for de siste to årene. Windows 8 nådde 10 % på slutten av 2013 og stiger kjapt. Andelen per i dag er ca. 16 %. Mac og Linux har lojale brukere og ligger på henholdsvis 10 og 5 %. Mobilplattformen nådde 4 % i januar 2014 og har holdt seg uendret siden da.

Skjermoppløsning: 99 % bruker en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768.
 

Mest brukte skjermoppløsning, nettleser og plattform per mars 2012

leave a comment »

Google Chrome har klatret jevnt og trutt på popularitetslisten og har tatt igjen Firefox, så vidt. Windows 7 brukes av halvparten av alle nettleserbrukere. Kundestøtte for Windows XP opphører i 2014.

Tallene nedenfor er hentet fra w3schools.com, som publiserer bruksstatistikk hver måned.

Skjermoppløsning: 85 prosent bruker en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768, som lenge har vært den vanligst brukte oppløsningen blant webdesignere. Den mest populære oppløsningen i dag er 1366 x 768, etterfulgt av 1280 x 1024 og 1280 x 800 noen prosent bak.

Nettlesere: Google Chrome, som ble lansert i 2008, har gått forbi Firefox på listen over mest brukte nettlesere, og brukes nå av 37,3 prosent. Firefox holdt et stabilt nivå i 2010, men falt ganske raskt i 2011. 36,3 prosent bruker i dag Firefox, mot 42,2 prosent for ett år siden. Internet Explorer fortsetter å falle og brukes bare av 18,9 prosent. De fleste brukerne, uansett nettleser, bruker den nest nyeste versjonen av leseren.

Plattform: Windows XP var lenge det mest populære operativsystemet, men er nå feid av banen av Windows 7, som brukes av 49,9 prosent. Ifølge Microsoft vil kundestøtten for XP opphøre 8. april 2014. 80 prosent av alle datamaskiner har et Windows-operativsystem. Linux og Mac har lojale brukere og har en andel på ca. 5 og 9 prosent. På mobilfronten er iPad og Android de mest populære plattformene, med henholdsvis 0,49 og 0,44 prosent. Tallet for iPhone er 0,25 prosent.

Se også:
Computer Screens Getting Bigger i Jakob Nielsens Alertbox

Hvorfor vises det annonser i WordPress-bloggen min?

leave a comment »

Og hvordan fjerner jeg dem?

Du har kanskje opplevd at blogglesere har kommentert at det vises annonser i bloggen din på WordPress.com. Det er ingen grunn til kommerspanikk.

WordPress.com er en gratis bloggtjeneste, og for at tjenestene skal kunne fortsette å være gratis, kan WP tillate annonser i bloggene for å tjene noen kroner. Annonsene er små og diskrete og vises bare på noen av sidene.

Du ser ikke annonsene når du er logget på WordPress.

Hvis du vil ha en fullstendig annonsefri blogg, kan du kjøpe oppgraderingen No-ads, som koster USD 29,97 per år. Gå til Dashboard/Kontrollpanel, og velg Upgrades/Oppdateringer nesten øverst til venstre.

Min kontaktperson i en organisasjon som jeg er bloggredaktør for, varslet meg om en Google-annonse på bloggens forside. Vi bestemte oss for ikke å investere i oppgraderingen, men la WordPress vise sine annonser nå og da slik at de kan fortsette å tilby oss supre og gratis tjenester.

Written by Solveig Hansen

12.6.2011 at 16:21

Mest brukte skjermoppløsning, nettleser og plattform 2011

leave a comment »

Vanligst brukt: 1280 x 1024, Firefox og Windows XP. Windows 7 innhenter snart XP.

Tallene er hentet fra w3schools.com og gjelder per april 2011.

Skjermoppløsning: 85,1 prosent bruker i dag en skjermoppløsning høyere enn 1024 x 768. De mest brukte oppløsningene er 1280 x 1024 og 1280 x 800. 1360 x 768 brukes bare av i overkant én prosent.

Nettlesere: Firefox byttet i årsskiftet 2008/2009 plass med Internet Explorer på listen over mest populære nettlesere. Ifølge tallene for april 2011 bruker 42,9 prosent Firefox, mens Explorer har falt til 24,3 prosent.

Plattform: Windows XP holder fortsatt stand, men Windows 7 kommer til å gå forbi om ikke så veldig lenge. 40,9 prosent bruker fremdeles XP. 35,9 prosent har byttet til Windows 7, og dette tallet stiger like raskt som tallet for XP synker.

%d bloggere like this: