TransOnline-bloggen: Språk, skriving og e-publisering

Archive for the ‘Scrivener’ Category

Scrivener: Strukturere ideer

leave a comment »

Tekst: Solveig Hansen, 2016 (English version)

Alt på ett sted. Det er den store forskjellen mellom Scrivener og Word. I dette innlegget lærer du noen av de mest grunnleggende tingene slik at du kommer i gang.

Når du skriver et manus i Word, har du ofte mange dokumenter å holde styr på. Du har kanskje én fil for hvert kapittel, i tillegg til separate referansefiler i form av bilder, PDF-dokumenter og nettsider.

I Scrivener har du alt på ett sted, med full oversikt over hele skriveprosjektet og lettvint tilgang til manus og referansefiler. Du har en Draft-mappe for manuset ditt, og en Research-mappe for referansedokumenter. Produsenten bak Scrivener – med det herlige navnet Literature & Latte – kaller det et skrivestudio og bruker digitale versjoner av typiske kontorverktøy som kartotekkort, ringperm og korktavle som en del av brukergrensesnittet.

Scrivener kan brukes både til skriving og planlegging/organisering av tekst. Du kan skrive eller lime inn hele teksten først og deretter organisere den og dele den opp i mindre deler som er lettere å håndtere, eller du kan lage en struktur før du begynner å skrive. I dette innlegget skal vi gjøre det sistnevnte.

Eksempelprosjektet nedenfor forklarer hvordan du lager en disposisjon for en artikkel om den tradisjonelle strukturen i en fortelling, i dette tilfellet handlingen i filmen Casablanca. (Den ferdige artikkelen finner du til slutt i innlegget.) Vi tenker oss at vi skal skrive noe om hvert av disse hovedavsnittene: Setting, Protagonist, Ricks karaktertrekk, Innledning, Konflikt, Vendepunkt/klimaks og Avslutning. Det første vi skal gjøre, er å opprette disse avsnittene.

Les hele innlegget

Written by Solveig Hansen

10.8.2016 at 21:15

Publisert i Scrivener

%d bloggere liker dette: